• *

Vakliteratuur

CLIP Oosterhout laat zich regelmatig inspireren door vakliteratuur over kunst- en cultuureducatie. Deze lijst is willekeurig en zeker niet volledig. CLIP Oosterhout houdt zich aanbevolen voor suggesties.

Elmans, R.: Dossier ICC. Utrecht: Cultuurnetwerk Nederland (2010)

Erfgoed Nederland: Erfgoed op tafel, tussentijdse publicatie over het vierjarig project Erfgoed a la Carte. Amsterdam: Erfgoed Nederland (2007)

Haanstra, F.: De thuiskomst van scholieren voor het voortgezet onderwijs. Amsterdam: Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (z.j.)

Hilst, van A.: Voorbij de kaders, verwondering over onze leerkracht, bewondering voor onze leerkracht, meervoudige intelligentie en kunst. Utrecht: Agiel (2007)

Herpen, van M.: Duurzaam opvoeden en ontwikkelen. Apeldoorn: Garant (2008)

Kant, A. & Jager, J.: Critical Friends, ontmoetingen tussen school en cultuur. Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (2008)

Kunstfactor en VNG: Amateurkunst beleid OK, handreiking voor gemeenten. Utrecht: Kunstfactor (2008)

Mols, P.: Niets is zeker, op zoek naar het authentieke in kunsteducatie. Helmond: BISK (2008)

Visser, de A.: Hardop kijken. Nijmegen: SUN (1988)

Vogelezang, P. & Poll, J.: Cultuurmonitor Primair Onderwijs. De kwaliteit van Cultuureducatie. Utrecht: Cultuurnetwerk Nederland (z.j.)