Mijn verhaal: verhalen vertellen in de klas

Verhalenverteller

Omschrijving: Een eigen vertelling van begin tot eind De workshop De leerlingen maken kennis met de kunst en kunde van het verhalen vertellen. Met een vertelling van een professionele verhalenverteller als start, gaan leerlingen zelf verhalen maken en vertellen. Leerlingen maken kennis met verschillende verhaalelementen en gaan creatief aan de slag met woorden, fantasie en een flinke dosis lef. Aan het eind van de les vertellen ze hun eigen verhaal Het begin De leerlingen luisteren naar een vertelling en ervaren dat verhalen vertellen verrassend, boeiend en erg leuk is. De kinderen ontdekken dat naast woorden en zinnen ook beweging, stemgebruik en mimiek ertoe doen. Mieke Aalderink is een gedreven, zeer ervaren verteller die kind en volwassenen moeiteloos de meest fantastische verhalen laat meebeleven. In actie Met behulp van werkbladen of digibord, gaan de leerlingen aan de slag met het maken van een eigen verhaal. Dat kan een verhaal zijn dat ze zelf bedacht hebben, hebben gehoord, gelezen of ervaren. Er wordt aandacht besteed aan verhaalstructuur, verhaallijn, verhaalelementen als tijd en ruimte. Personages worden uitgewerkt, beschreven en gespeeld. Er wordt gewerkt aan stem, beweging en mimiek. Emoties in het verhaal komen daarbij vanzelfsprekend aan bod. Extra Voor SBO en instroomgroepen anderstalige leerlingen cq taalklassen is een aangepaste workshop mogelijk. Hierin wordt gewerkt met verhalen in beelden. Er wordt aandacht besteed aan verhaallijn, verhaalstructuur, personages en andere verhaalelementen.
Doelstelling: De uitdaging De leerlingen lezen (korte verhalen, sprookjes, volksvertellingen, eigentijdse verhalen en gedichten, beoordelen en vergelijken literaire teksten en maken keuzes voor eigen vertellingen) De leerlingen maken (tekenen, schilderen en beelden fragmenten van hun verhaal uit, maken in niet te veel woorden een adequate tekst van hun ideeën, ze houden de verhaallijn vast). De leerlingen denken na (gebruiken eigen ervaringen, gevoelens en ideeën, luisteren naar elkaars verhalen, respecteren en waarderen elkaars werk). De leerlingen gaan op onderzoek (krijgen verhaalinzicht, ontdekken hoe verhaallijnen en verhaalelementen in een verhaal gaan passen, dat een tekst een logische opbouw heeft en dat dat gevolgen heeft voor het begrip van een verhaal) De leerlingen ontdekken dat een verhaal in woord, beeld, stem én mimiek meerwaarde heeft en vergroten gaandeweg hun woordenschat en mondelingen taalvaardigheid. In de workshop krijgt de leerkracht middelen aangereikt om het werken met verhalen in de klas te professionaliseren. Een klein moment van ‘co-teaching’ waarin de meerwaarde van het werken met verhalen wordt ervaren. Het verhaal als basis voor kunst- en cultuuronderwijs.
Bedrijfsnaam / instelling / persoon: Verhalenverteller
Onderwijsbevoegdheid: Praktijk
Bedrijfsactiviteiten: Ik werk als professioneel verhalenverteller en geef vertelvoorstellingen o.a. op scholen. De voorstellingen zijn veelal gebaseerd op sprookjes en volksverhalen en op bewerkingen van eigentijdse jeugdliteratuur soms met een eigen twist. Daarnaast geef ik workshops verhalen vertellen en verhalen voor leerlingen én leerkrachten. Met de inhoud van de lessen en volg ik zo nauwgezet mogelijk de leer- en lesdoelen die in CMK worden beschreven. Mijn streven is de invulling van de lessen zo samen te stellen, dat vakoverstijgend gewerkt kan worden en er meerdere disciplines aan de orde komen. Werken met verhalen wordt dan een vanzelfsprekende activiteit met aandacht voor presenteren, acteren, schrijven, geschiedenis en erfgoed, literatuur, lezen en luisteren. Mijn vertelscholing heb ik gehad bij verschillende professionele verhalenvertellers, de Vertelacademie en de SAMWD in Lier. Als Specialist Jeugd in het Bibliotheekwerk heb ik meer dan 25 jaar ervaring met leesbevorderings- en literatuurprojecten.
Adres: Duijn en Daelseweg 29
Postcode: 5391 ED
Plaats: Nuland
Telefoonnummer: 073 5324554 - 06 50402386
E-mail: mieke.verhalen@home.nl
Website: http://www.verteller.com

Leeftijdsgroep

 • Groep 3
 • Groep 4
 • Groep 5
 • Groep 6
 • Groep 7
 • Groep 8
 • VMBO leerjaar 1-2
 • HAVO leerjaar 1-2
 • VWO/Gymnasium leerjaar 1-2

Ruimte

 • klaslokaal

Discipline

 • Literatuur
 • Theater
 • Cultureel erfgoed
 • Multidisciplinair

Kosten

 • afhankelijk van aantal workshops v.a. €195,-

Maximaal aantal leerlingen

 • 35

Tijdsinvestering

 • workshop 1 uur daarna eigen invulling

Benodigde materialen

 • geen

Terug naar het overzicht