Brochure: Nieuw elan voor Kunstzinnige oriëntatie in het primair onderwijs

    Kunstzinnige oriëntatie: stevig op de kaart 

    De afgelopen jaren heeft SLO, samen met experts en ervaringsdeskundigen uit de kunst- en onderwijssector, gewerkt aan een leerplankader kunstzinnige oriëntatie. Het leerplankader kunstzinnige oriëntatie biedt scholen en leerkrachten houvast bij de invulling en borging van het curriculum. Er zijn leerlijnen uitgewerkt voor beeldend, dans, drama, muziek (de kunstzinnige vakdisciplines) en voor cultureel erfgoed. Het creatieve proces, dat bestaat uit de stappen oriënteren, onderzoeken, uitvoeren, evalueren en reflecteren, vormt de rode draad in de leerlijnen. In deze brochure worden deze begrippen in het kort uitgelegd. Op de website www.kunstzinnigeorientatie.slo.nl vindt u uitgebreidere informatie.

    De brochure 'Nieuw elan voor Kunstzinnige oriëntatie in het primair onderwijs' helpt u als leerkracht op weg om lessen kunstzinnige oriëntatie volgens het leerplankader in de praktijk te brengen. U vindt hier informatie over alle vakken van kunstzinnige oriëntatie: beeldend, dans, drama, muziek en cultureel erfgoed. Het leerplankader en de stappen uit het creatieve proces worden toegelicht. Met een uitgewerkt praktijkvoorbeeld en checklists kunt u meteen aan de slag met het leerplankader kunstzinnige oriëntatie. Samen met Interne Cultuurcoördinatoren (ICC’ers), vakleerkrachten en educatief medewerkers!

    De brochure 'Lesvoorbereiding kunstzinnige oriëntatie' bevat een aantal praktische checklists om u als leerkracht op weg te helpen de lessen kunstzinnige oriëntatie volgens het leerplankader in de praktijk te brengen. Deze brochure is een bijlage bij de praktische handreiking voor leraren ‘Nieuw elan voor kunstzinnige oriëntatie in het primair onderwijs’.