Welke doelen drijven jou in kunsteducatie?

    Welke doelen stel jij aan je leerlingen? Ambachtelijke vaardigheden, creativiteit, goed burgerschap, karakter ontwikkelen? Tijdschrift Art Education stelde een lijst van 50 doelen samen. Vul die van jou in of voeg er nog een toe!

    Waardeoordeel
    Voor kunsteducatie zijn er weinig regels en voorschriften voor leraren en educatoren. Daarom zijn individuele opvattingen vaak bepalend voor de praktijk. Wat jij als kunsteducator gelooft dat goed is voor je leerlingen, bepaalt welke kennis, vaardigheden en houdingen je overdraagt en welke niet. Dit is geen neutrale keuze, maar een keuze die een waardeoordeel bevat. Vanwege de grote mate van vrijheid om invulling te geven aan kunsteducatie is het belangrijk om je bewust te zijn van de opvattingen die je daarbij gebruikt.

    50 doelen
    In het juli-nummer van het tijdschrift Art Education staat een (niet uitputtende) lijst van 50 doelen voor kunsteducatie. Deze lijst is bruikbaar om te reflecteren op je eigen opvattingen, of die van de organisatie in cultuur of onderwijs waar je voor werkt. Welke vijf doelen geven de opvattingen weer die jij gebruikt om vorm te geven aan je praktijk? En zijn er doelen die je wilt toevoegen aan de lijst? Het LKCA verzamelt de antwoorden en zal de resultaten publiceren.