Resultaten CMK in beeld

    Via de nieuwe portal www.cultuureducatiemetkwaliteit.nl worden de opbrengsten van CMK zichtbaar gemaakt. De bezoeker kan via deze site vinden welke instelling er in zijn regio bezig is met CMK en bij wie hij moet zijn om hierbij aan te haken. Daarnaast staan er inspiratieprojecten die onder de vlag van CMK zijn gecreëerd. Dit kunnen leerlijnen of lesmethodes zijn, maar ook online co-creatieplatforms, trainingen voor docenten of portfolio instrumenten. Met deze inspiratieprojecten wordt de breedte van het programma zichtbaar gemaakt en kunnen bezoekers zich laten inspireren om zelf aan de slag te gaan. Daarnaast geeft het de direct betrokkenen bij CMK inzicht in wie waar mee bezig is en wat er binnen de andere 53 programma’s ontwikkeld wordt.