Cultuur in schoolbeleidsplan

  voorbeelden en advies 

  Veel scholen zijn op dit moment bezig met het maken van hun vierjarige beleidsplannen. Om cultuureducatie te borgen in het onderwijs is het van belang dat in deze plannen de visie van de school op cultuureducatie te vinden is. Het LKCA heeft een aantal voorbeelden van cultuurbeleidsplannen en visiestukken verzameld. Ook geeft het LKCA adviesover hoe je als school je visie op cultuuronderwijs kan bepalen. 

  Cultuurbeleid op andere scholen
  Hoe zet je het cultuurbeleid op voor je school. Hoe maak je goede afspraken met een culturele instelling over activiteiten? Hoe bepaal je wat de plaats van cultuur is binnen het onderwijs? En wat doen andere scholen? 

  Een visie op cultuuronderwijs, hoe bepaal je die?
  Met een visie op cultuuronderwijs ben je in staat om vorm en richting te geven aan het cultuuronderwijs voor de komende jaren. Heel eenvoudig gezegd biedt de visie op cultuuronderwijs het antwoord op de vraag: ‘Wat willen we als school over drie tot vijf jaar bereikt hebben op het gebied van cultuuronderwijs'. Belangrijke basisvraag daarbij is: Waar zou cultuureducatie op onze school aan moeten bijdragen.