Platform Onderwijs2032 van start

    Staatssecretaris Dekker (onderwijs) gaf donderdag 12 februari het startsein voor het Platform #Onderwijs2032. Ook presenteerde hij de gedeelde ideeën in de ‘nationale brainstorm’ via #onderwijs2032. Die leverde meer dan 17.000 reacties op. 

    Het Platform #Onderwijs2032 onder leiding van Paul Schnabel gaat met de reacties aan de slag. Zij gaan de maatschappelijke dialoog structuren en verdiepen en een internationaal vergelijkende analyse uitvoeren. Op basis daarvan komt het platform dit najaar met een advies over de herziening van de onderwijsinhoud de komende jaren.

    Op de vernieuwde website www.onderwijs2032.nl stellen de platformleden zich voor, zijn de resultaten van de brainstorm te zien, en kunnen geïnteresseerden een bijdrage leveren op specifieke thema’s die het platform agendeert.