Mediaspoor - leerlijn media-educatie en cultuur

  Deze doorlopende leerlijn media-educatie legt dé basis voor vaardig en kritisch mediagebruik. De lespakketten voor groep 1 t/m 8 van het basisonderwijs zijn gratis te downloaden of online te gebruiken op het digibord.

  De lespakketten voor de verschillende groepen sluiten op elkaar aan en vormen samen een doorlopende leerlijn waarmee de basis wordt gelegd voor mediawijze leerlingen.
  Mediaspoor benadert media als communicatie- en expressiemiddel. Vanuit de gedachte dat elke vorm van communicatie draait om het vertellen van een verhaal, leidt Mediaspoor de leerling langs alle facetten van media-educatie.
  Waar veel media-educatieve projecten uitgaan van een enkel medium - bijvoorbeeld film, krant of tv - biedt Mediaspoor de brede basis voor media-educatie. Mediaspoor maakt leerlingen bewust van de verschillende media en leert ze deze kritisch te gebruiken, als communicatiemiddel en als informatiebron.
  Lokale cultuuraanbieders spelen een belangrijke rol in Mediaspoor. Kunstenaars, bibliotheken en archieven laten vanuit hun eigen expertise zien hoe media worden gebruikt om een verhaal te vertellen. De docentenhandleiding, bijlagen en de digibord-programma's zijn gratis te gebruiken via www.mediaspoor.nl/lespakketten. Een van de lessen binnen elke module wordt uitgevoerd door een culturele partner in de regio. Alleen voor deze les betaalt de school een vergoeding.
   
  Wat is media-educatie?
  Media-educatie bestrijkt een breed terrein: van creatie en interpretatie tot veiligheid, cyberpesten en ICT-vaardigheden. Het onderwerp hangt tussen schoolvakken in: deels kan het worden betrokken bij cultuureducatie, deels bij maatschappelijke vorming.

  Media-educatie leidt tot mediawijsheid. Dit begrip wordt door de Raad voor Cultuur als volgt gedefinieerd: ‘media-wijsheid betreft alle burgers, van jong tot oud, en omvat het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld.'
  Media-educatie gaat dus over het leren kennen van diverse media, de achtergrond en de impact te leren doorgronden, zelf vaardig te worden met media en het ontwikkelen van een kritische houding ten aanzien van media-uitingen.