Kunstzone: special over leerlijnen

  De nieuwste Kunstzone, tijdschrift voor kunst & cultuur in het onderwijs, is een special rond het thema leerlijnen.
   
  Binnen alle geledingen van het onderwijs wordt op dit moment een woud van leerlijnen ontwikkeld. Dit nummer van Kunstzone geeft een inkijk in de stand van zaken rond 'leerlijnen', maar geeft ook zienswijzen, definities, kaders en landelijke regelingen en afspraken voor de langere termijn.
   
  Een aantal medewerkers van het LKCA hebben bijgedragen aan het nummer. Piet Hagenaars en Marjo van Hoorn gaan in het artikel 'Kleine vlakte met maximum aan leermiddelen' in op de verwarrende manier waarop begrippen als leerlijnen, leerplan(kaders), lesplannen en lespakketten door elkaar gebruikt worden, de mate waarin het Landelijke leerplankader Kunstzinnige Oriëntatie gebruikt wordt door lokale culturele instellingen en de kwaliteitscriteria die gehanteerd worden bij het ontwerp en uitvoering van de leerlijnen en lesplannen.
   
  Melissa de Vreede gaat in 'Tussen wal en schip?' op zoek naar de enige echte erfgoedleerlijn. Erfgoedonderwijs omvat verschillende leergebieden. Dat is een kracht, maar tegelijkertijd ook een zwakte. De vrees bestaat dat scholen de beschikbare financiën niet meer voor erfgoededucatieve activiteiten zullen inzetten. In een tweede artikel 'Aftrappen met erfgoed' staat de Sint Petrusschool in Boxtel centraal. De school heeft besloten erfgoedonderwijs tot speerpunt te maken van de activiteiten die worden ondernomen in het kader van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit.
   
  Eeke Wervers licht in het artikel 'Tamtam: ieder kind zijn eigen verhaal' een Alice Moves-project uit. De voorstelling 'Zo slim als een ezel' wordt ingezet als pilot in het kader van Cultuureducatie met Kwaliteit in Overijssel. Samen met een cultuurcoördinator van een basisschool, een pabo-docent en studenten van de lerarenopleiding drama maakten Marije van der Sande en Gérard Schiphort van theatergezelschap TamTam lesmateriaal bij de voorstelling.
   
  Claudia Marinelli tot slot stelt zich in het artikel 'Trots talent' de vraag hoe je leerlingen kunt stimuleren ook in hun vrije tijd kunst te beoefenen. Trots lijkt daarbij een sleutelwoord. Wat zijn de succesfactoren voor doorstroom van kunst op school naar kunst in de vrije tijd?