Bildung: worden wie je bent

    Themanummer van het tijdschrift Marktplaats waarin 'Bildung' centraal staat. Uitgangspunt is dat de school een plek moet zijn waar je je als mens kunt ontwikkelen. Het thema wordt in de volgende artikelen benadert vanuit cultuureducatie: Bildung & cultuureducatie, Muziekonderwijs elke week een feest, Beter cultuuronderwijs voor elk kind, Muzische vorming ontwikkeling van creatieve en expressieve vaardigheden, Een professional voor cultuureducatie.
     
    Bildung: worden wie je bent / Agora
    In tijdschrift: Markplaats, nummer 20 (2014)