Cultuur in de spiegel

  Een leerplankader voor cultuuronderwijs
   
  De afgelopen jaren werkte SLO met de Rijksuniversiteit Groningen en twaalf scholen samen aan de vertaling van een theoretisch kader voor cultuuronderwijs naar de onderwijspraktijk. Deze handreiking is het resultaat van die samenwerking. Het leerplankader biedt een structuur en een gemeenschappelijke taal waarmee cultuuronderwijs schoolbreed en in een doorlopende leerlijn kan worden ingericht en vormgegeven. Met behulp van dit kader kunnen leraren met elkaar bewuste keuzes maken voor de inhoud van hun onderwijs. De publicatie is in eerste instantie bedoeld voor cultuurcoƶrdinatoren en leraren in primair en voortgezet onderwijs, en daarnaast voor schoolleiders, medewerkers van culturele instellingen en andere geĆÆnteresseerden die hun cultuuronderwijs vanuit een fundament vorm willen geven.
   
  Auteurs: M. van der Hoeven, A. Jacobse, V. van Lanschot Hubecht, A. Rass, I. Roozen, L. Sluijsmans, R. van de Vorle, E. Copini, T. van Dorsten, W. Ekster
  Uitgave: Enschede, SLO, 2014