Leren over de wereld door kunstonderwijs

  Hoe kan de bijdrage van het cultuureducatieve aanbod van culturele instellingen aan het primair onderwijs versterkt worden? Dit onderzoekt Fianne Konings als extern promovendus aan de Rijksuniversiteit Groningen onder leiding van Barend van Heusden.
   
  In het artikel 'Hallo Wereld!' geeft Konings een onderbouwing van kunstonderwijs in het basisonderwijs met behulp van de theorie van Cultuur in de Spiegel. 
   
  In de discussie over de waarde van kunstonderwijs ligt momenteel de nadruk op het belang van de vaardigheden, zoals creativiteit, verbeeldingskracht, kritisch denken en op een andere manier kijken. Minister Bussemaker sprak hierover op 13 juni jongstleden tijdens een toespraak bij de conferentie Cultuureducatie met Kwaliteit. Het recente OESO-rapport Art For Art’s Sake? maant tot voorzichtigheid om verstrekkende effecten aan kunstonderwijs toe te kennen. Deze zullen echter van pas komen in onze toekomstige innovatiesamenleving, zo is de algemene opinie. Dat kinderen nu, op dit moment, wat aan kunstonderwijs kunnen hebben krijgt helaas geen aandacht. Dat het kinderen nu helpt grip te krijgen op hun eigen leven is een belangrijke waarde van kunstonderwijs.
   
  Het theoretisch kader van het onderzoek Cultuur in de Spiegel (Van Heusden, 2010) kan deze functie en waarde van kunstonderwijs voor leerkrachten en docenten verhelderen en toepasbaar maken in de klas. Cultuur in de Spiegel onderbouwt kunstonderwijs systematisch en geeft bovengenoemde aspecten van cultuuronderwijs - zoals creativiteit, verbeelden en kritisch denken - een plek in een groter geheel. Goede ervaringen werden onder meer opgedaan in een pilotschool van Cultuur in de Spiegel. Een betrokken SKVR-muziekdocente merkte op dat zij met haar vak in een project voor groep 5/6 over de Tweede Wereldoorlog door Cultuur in de Spiegel onderdeel van het curriculum werd.
   
   
  Het artikel 'Hallo Wereld!' is een verdieping van het artikel 'Culturele instellingen en een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs Richtlijnen'. In dit artikel presenteren Konings en van Heusden een zestal richtlijnen voor scholen en culturele instellingen die samen cultuuronderwijs willen ontwikkelen.