TheaterEducatie.nl

  "startpagina voor een rijk, inspirerend en betekenisvol leven…”
   
  De vernieuwde website TheaterEducatie.nl is online. TheaterEducatie.nl is het landelijke platform voor leraren en docenten opzoek naar professioneel theateraanbod voor in de klas, op school en voor een bezoek aan het theater. Dit platform, dat oorspronkelijk is opgezet door het Theater Instituut Nederland, is door de nieuwe beheerder verder ontwikkeld naar een marktplaats waar scholen hun theateraanbod kunnen zoeken en ook direct kunnen boeken.
   
  Op deze manier wil TheaterEducatie.nl bijdragen aan de door minister Bussemaker in haar beleidsbrief Cultuur beweegt gewenste ‘startkwalificatie’ voor een rijk, inspirerend en betekenisvol leven voor alle kinderen en jongeren. In die brief schrijft zij verder: "De kwaliteit van cultuur gaat gepaard met ondernemerschap, waarmee de sector zijn inkomsten vergroot, kosten verlaagt, maar vooral maatschappelijk draagvlak verbreedt”. Dat zijn belangrijke drijfveren voor TheaterEducatie.nl.
   
  TheaterEducatie.nl biedt widgets waardoor andere organisaties gemakkelijk vanaf de database van TheaterEducatie.nl het totale, of een geselecteerd aanbod, op de eigen website kunnen plaatsen. Zo is het theateraanbod breder en efficiënter zichtbaar, zonder extra kosten voor de afnemer. Dit soort innovatieve ideeën die de cultuureducatie verder ondersteunen zijn maatschappelijk gezien van groot belang.
   
  De website is live en het aanbod van theatervoorstellingen, workshops en lesactiviteiten groeit per dag.