De kracht van taal, schrijven en literatuur

  Publicaties 'Literatuur'
  Hier vind je een wisselende selectie van publicaties uit de landelijke bibliotheek cultuureducatie, speciaal relevant voor de praktijk van cultuureducatie in het basisonderwijs.

  Storytelling in het onderwijs / J. van Wijk (coördinator), R. van der Meer (hoofdredacteur)
  In tijdschrift Kunstzone: nummer 3 (2013) mei 3-37 pag.
  Themanummer over storytelling in het onderwijs. In dit nummer wordt aandacht besteed aan storytelling en manieren waarop dit concept als krachtige didactische werkvorm, opnieuw haar weg vindt in het onderwijs aan kinderen en jongeren.
  http://kunstzone.nl/magazines/kunstzone-2013/Kunstzone_3_2013

  Er was eens... : lesbrief over verhalen en vertellen / O. Rieter; VIE, Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed. - Utrecht : VIE, 2012
  Lesbrief met informatie over verhalen en vertellen. Bestemd voor leerlingen groep 7 en 8 van het basisonderwijs en voor klas 1 van het voortgezet onderwijs. Bevat 12 korte lessen met opdrachten over onder andere over sprookjes, sagen en legenden, broodje aap verhalen, beroemde vertellers, helden en spanning.
  Er was eens
   
  Creatief lezen en schrijven met De Schoolschrijver / F. Tinga
  In tijdschrift: Bulletin Cultuur & School nummer 68 (2011) pag. 7-9
  Vier maanden lang was kinderboekenschrijver Lydia Rood verbonden aan de Timotheusschool en het Einstein Community Center in Amsterdam Nieuw-West. Beide multiculturele basisscholen deden mee aan de pilot van het project 'De Schoolschrijver'. Een dagdeel in de week kwam de schrijfster langs bij de kinderen uit groep 4, 5 en 6. In dit artikel wordt het pilotproject en de aanpak op beide scholen beschreven.
   
  Write along [ website ] / I. de Snaijer, S. Hol, T. Bos. - Ons3, 2012
  WriteAlong is een platform waar kinderen mee kunnen werken aan een boek of gemeenschappelijk werkstuk. Dit kan op verschillende manieren: er kan meegeschreven worden, maar kinderen kunnen ook een bijdrage leveren in de vorm van illustraties. Kinderen oefenen op deze manier vaardigheden die nodig zijn in de 21ste eeuw, zoals communiceren, kritisch denken, creativiteit en samenwerken. Kinderen kunnen zo in een informele leeromgeving de kans krijgen om hun talenten te ontdekken en ontwikkelen.
  Website writealong
   
  Het plezier in lezen staat voorop : handleiding voor de organisatie van leesbevorderingsnetwerken / G. Meijer, H. Pilon, A. Smits. - Amsterdam : St. Lezen, 2011. - 43 pag. - In opdracht van Kunst van Lezen.
  In Drenthe en Groningen zijn i.s.m. Stichting Lezen goede ervaringen opgedaan met een structurele aanpak van het opzetten van leesbevorderingsprojecten op gemeentelijk niveau. Naar aanleiding hiervan is deze handleiding opgesteld. Hoewel de opzet van ieder netwerk steeds maatwerk is dat sterk afhankelijk is van de grootte en organisatie van de gemeente, is een aantal zaken meer algemeen van aard. Deze publicatie richt zich vooral op uitvoerende netwerken leesbevordering rond het basisonderwijs.
  Het plezier in lezen staat voorop
   
  www.leesplan.nl [ website ] / R. Wolters (redacteur), A. van Montfoort (redacteur). - Amsterdam : Stichting Lezen, 2011
  De website leesplan.nl is een praktisch instrument waarmee kinderopvangorganisaties en scholen de doorgaande leeslijn voor hun eigen instelling kunnen invullen. De site bevat een projectenbank met leesbevorderingsprojecten en Mijn leesplan, waarmee een leesbevorderingsplan samengesteld kan worden. Daarnaast geeft Leesplan.nl boekenlijsten bij projecten, vertaling van onderzoek naar de praktijk en leesbevorderingsdoelen om te laten zien hoe leesbevordering in de praktijk aansluit bij de door de overheid gestelde kerndoelen. De website is een aanvulling op de website leesplein.nl en literatuurplein.nl.
  Website Leesplan
   
  Woordkok / T. Honig. - Mechelen : Bakermat, 2009. - 101 pag. - ISBN 978-90-5461-477-7
  De publicatie laat kinderen van 10 tot 14 jaar op speelse wijze kennismaken met de kracht van poëzie. Het boek Woordkok is onderdeel van een breed project onder dezelfde naam, waartoe ook een website, een toneelstuk en een cd behoren.
  Website Woordkok

  Literatuur als springplank voor taal-, kunst- en culturele vorming in het basisonderwijs : een theoretisch kader voor literatuur op de basisschool / A. Nooij, 2011. - 85 pag. - Scriptie Fontys Hogeschool, Masteropleiding Kunsteducatie
  Welke elementen zorgen er voor dat literatuureducatie een geïntegreerde plek krijgt in het cultuuronderwijs van het primair onderwijs, waardoor zowel de competenties van leerlingen als leerkrachten op dit gebied verder worden ontwikkeld? Deze vraag staat centraal in deze scriptie.
   
  To read or not to read / S.E. Mol. - Leiden : Rijksuniversiteit Leiden, 2010. - 165 pag. - Proefschrift Universiteit Leiden.
  Dit onderzoek richt zich op het effect van (voor)lezen op de taal- en leesontwikkeling van kinderen. Een meta-analyse van alle tot nu toe verrichte onderzoek van de vroege kindertijd tot de jongvolwassenheid wijst uit dat lezers niet alleen hoger scoren op taal- en leesvaardigheid, maar ook op schoolsucces en intelligentie.
  Inhoudsopgave
   
  Amuzementen : muzische momenten met taal / J. Denoo. - Leuven : Acco, 2010. - 85 pag. - ISBN 978-90-334-8059-1
  Met deze gids leren (toekomstige) leraren in het basis- en voortgezet onderwijs om hun leerlingen creatief met taal te laten werken. Het boek bevat meer dan dertig uitgewerkte sessies, waarin verschillende strategieën aan bod komen om leerlingen te enthousiasmeren voor taal.
  Meer informatie en inhoudsopgave
  Weten waar de woorden zijn : methodiek creatief schrijven voor leerkrachten primair onderwijs en schrijfdocenten / M. Lems, C. Himmelreich (auteur van voorwoord). - Leiden : De Witte Uitgeverij, 2010. - 371 pag. - ISBN 978-94-6107-032-6
  Deze methodiek creatief schrijven is bedoeld om leerkrachten in het basis- en voortgezet onderwijs te helpen de ‘verhalentuinen’ van hun leerlingen te openen en tot bloei te brengen. Met dit boek kunnen leerkrachten niet alleen creatief schrijven stimuleren maar hun leerlingen ook stelopdrachten bieden die verder gaan dan cognitief taalonderwijs. Het boek staat vol schrijfopdrachten, bekend en onbekend, waardoor het ook voor schrijfdocenten interessant is.
  Meer informatie en bestellen