De Muziekbus - online muziekmethode

  Hoe weet je of een methode past binnen de school? Wat zijn de uitgangspunten van een methode? Kun je de methode in alle klassen gebruiken? Om scholen op weg te helpen heeft Cultuurplein een aantal muziekmethoden geanalyseerd. Hieronder de online methode 'de Muziekbus'.

  Voor welke groepen is de methode bestemd?
  De methode is bestemd voor de groepen 3 t/m 8.
  Is er een doorlopende leerlijn van groep 1 t/m 8?
  Er is een doorgaande leerlijn van groep 3 t/m 8 (en dus niet vanaf groep 1). Op de website van de Muziekbus staan 13 online apps waarmee een doorlopende lijn muzieklessen gevormd kan worden.

  Hoeveel lessen per schooljaar biedt de methode?
  De complete Muziekbus voor groep 3 t/m 8 bestaat uit 27 lessen van ± 45 tot 60 minuten. Gemiddeld gaat het dan om 4 tot 5 lessen per schooljaar. De lessen vormen een aanvulling op de middelen die al voor muziekonderwijs worden gebruikt. Voor verdieping is het gebruik van een methode aan te raden.

  Welke aspecten van muziekonderwijs komen in de methode aan de orde?
  De Muziekbus sluit aan bij de interesses van de leerlingen door de focus op popmuziek. De doorlopende leerlijn zorgt ervoor dat leerlingen eerst kennismaken met de verschillende aspecten van muziek zoals ritme, melodie en klankkleur. Vervolgens gaan de leerlingen zelf creëren door covers te maken van de bestaande Muziekbusnummers. Uiteindelijk passen ze hun muzikale kennis en inzichten toe in eigen nummers, die worden gepresenteerd op het Muziekbusfestival. De Muziekbus voldoet grotendeels aan kerndoelen 54 en 55 van de leerlijn Kunstzinnige Oriëntatie voor het basisonderwijs.

  Welke uitgangspunten kent de methode?
  De missie van de Muziekbus wordt als volgt geformuleerd: 'De Muziekbus legt een fundament voor en verlaagt de drempel naar verdere muzikale vorming, binnen of buiten de school. De Muziekbus sluit aan bij bestaande muziekmethodes in het onderwijs en bij het bestaande muziekaanbod van cultuureducatie instellingen aan de scholen'. Van belang is dat leerlingen zelf actief aan de slag gaan met muziek.

  Wat moet de basiskennis van de docent zijn?
  Iedere niet-gespecialiseerde groepsleerkracht kan de lessen geven. Leerkrachten kunnen via het digitale schoolbord direct aan de slag. Er is een handleidng voor leerkrachten geschreven met o.a. uitleg over de doorlopende leerlijn.

  Wordt er vakoverstijgend gewerkt?
  Ja, coöperatief leren en integratie met algemene vakken wordt gestimuleerd.

  Benodigdheden
  Een digibord voor de groepslessen en computers waarop de leerlingen individueel aan de slag kunnen.

  Meer informatie
  Methodesite de Muziekbus (2012)