Gratis cultuureducatie

  Wat zijn de mogelijkheden voor cultuureducatie op school zonder budget? Op deze vraag zocht Selena Amiabel antwoorden in haar onderzoek voor de minor Cultuur (Pabo Thomas More, Rotterdam). Aanleiding voor het onderzoek? De bezuinigingen in de cultuursector.

  Activiteiten zonder budget
  Selena Amiabel concludeert dat er zonder budget nog genoeg mogelijk is. Zij maakte eerst een inventarisatie van mogelijke activiteiten op het gebied van erfgoed-, kunst- en media-educatie, zowel binnen als buiten school, en zowel actief, receptief als reflectief. Vervolgens maakte zij een overzicht van activiteiten die zonder geld mogelijk zijn. Bij dit overzicht staat in de toelichting telkens hoe een activiteit kosteloos kan worden uitgevoerd.

  Een aantal voorbeelden van kosteloze culturele activiteiten zijn: dramalessen, film kijken, monumenten bekijken, een stadswandeling maken, archiefbezoek en foto’s en film maken.

  Enquête
  Selena hield een enquête onder cultuurcoördinatoren over hun ervaring met gratis cultuureducatie. Het bleek dat de meeste ondervraagde icc'ers niet bekend zijn met culturele activiteiten die geen geld kosten. Omdat de enquête slechts negentien respondenten had, is het onderzoek niet voldoende valide. Toch kan het icc'ers inspireren en tips geven om cultuureducatieve activiteiten te organiseren zonder budget.

  Meer informatie
  Download Gratis op te halen: cultuureducatie (Selena Amiabel, onderzoeksverslag minor Cultuur, Pabo Thomas More, 2012).
  Voor het overzicht van kosteloze activiteiten, zie pagina 24/25 en bijlage 1.