Creativiteit als kloppend hart

  Onze samenleving heeft creativiteit nodig. Daarvoor is het belangrijk dat kinderen de toegang tot hun creativiteit behouden en hun vermogens op dat gebied verder ontwikkelen. Onderwijs en cultuuraanbieders hebben elkaar daarbij nodig.

  Verbeelden, scheppen, inspireren
  Iedereen beschikt over creatieve vermogens. Soms zijn die niet (helemaal) vrij, maar in essentie is creativiteit altijd in een mens aanwezig. Net als we onze fysieke mogelijkheden kunnen ontwikkelen, kunnen we onze creatieve kracht groter of sterker maken. Voor kinderen is dit belangrijk. Niet in de laatste plaats omdat allerlei vaardigheden die zij als volwassenen in deze maatschappij nodig hebben, vragen om een levendige creatieve geest. Zo heb je creativiteit nodig om oplossingen te kunnen bedenken voor (praktische) problemen en om bestaande zaken te kunnen combineren tot iets nieuws.
   
  Volgens professional Lodewijk Ouwens zijn er drie elementen in het creatieve vermogen die je in samenhang steeds verder kunt ontwikkelen:
  • verbeeldingskracht: het vermogen om vanuit eigen ideeënrijkdom iets te visualiseren wat er nog niet is;
  • scheppingskracht: het vermogen om ideeën daadwerkelijk vorm te geven en ‘neer te zetten’ in de wereld. Hierbij zijn vaak doorzettingsvermogen en samenwerking nodig.
  • zeggingskracht: het vermogen om iets te creëren wat ook naar anderen communiceert, bijvoorbeeld omdat het tot de verbeelding spreekt, overtuigt of vragen stelt.

  Kloppend hart
  Creativiteit is belangrijk voor de toekomst. Hoewel kinderen worden opgeleid voor werk dat misschien nog niet eens bestaat in een toekomst die nog alle kanten op kan, is het in ieder geval duidelijk dat zij creatief vermogen nodig zullen hebben. Daarom is creativiteit als kloppend hart van goed en modern onderwijs, het uitgangspunt voor Lodewijk Ouwens. Als kinderen hun talenten en creatieve vermogens ontwikkelen, heeft dat zijn neerslag op alle terreinen van hun leven. Creativiteit is de drijvende kracht achter verandering en vernieuwing. Het verbindt kunst en wetenschap, nieuwsgierigheid en vakmanschap. Het verrijkt onze samenleving in allerlei opzichten.
   
  Sleutelrol
  Wat kan daarbij de rol zijn van cultuuraanbieders? Aanbieders die een kant-en-klaar aanbod ‘afzetten’ in het onderwijs, kijken niet naar deze vraag. Maar kunstenaars, en in het verlengde daarvan ook andere aanbieders van kunst en cultuur zoals provinciale steunfunctie-instellingen, kunnen een sleutelrol vervullen in het vrijmaken van creatieve energie in de samenleving. Kinderen vormen de samenleving van de toekomst. Aanbieders kunnen een brug vormen tussen kunst en het onderwijs. Daarom is het belangrijk dat zij zich afvragen op welke specifieke manier zij kunnen bijdragen aan de creativiteitsontwikkeling van kinderen. Hoe kunnen aanbieders leerkrachten ondersteunen bij het stimuleren van verbeeldingskracht, scheppingskracht en zeggingskracht? Het antwoord op die vragen ligt in het onderwijs. Hoe duidelijker de waarde is van culturele activiteiten voor de ontwikkeling van kinderen, en voor het totale lesprogramma van een school, hoe groter de kans op een duurzame samenwerking tussen aanbieders en onderwijs.
   
  Meer informatie
  Bekijk ook de website van Lodewijk Ouwens