Cultuureducatie met Kwaliteit van start

  De afgelopen jaren is er geïnvesteerd in cultuureducatie voor het basisonderwijs waarmee een goede basis is gelegd. In de periode 2013 tot 2016 wordt een verdiepingsslag gemaakt en zal de nadruk liggen op de kwaliteit en samenhang van cultuureducatie in het basisonderwijs via de regeling ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’. In Oosterhout zijn er vijf scholen die zich als voorloperscholen hebben aangemeld. Deze scholen gaan als eerste aan de slag om een samenhangend cultuureducatieprogramma te ontwikkelen dat past bij de school.
   
  De regeling ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ is een vanuit het rijk geïnitieerde subsidieregeling. De provincie Noord-Brabant en de gemeente Oosterhout zorgen ervoor dat scholen in de gemeente kunnen participeren in de regeling. Deze regeling biedt scholen de mogelijkheid om in een traject van vier jaar cultuureducatie een kwalitatief goede plaats te geven in het onderwijsprogramma. Hierin is ook plaats voor deskundigheidsbevordering van schoolteams.
   
  Waarom cultuureducatie?
  Cultuureducatie is opgenomen in de kerndoelen basisonderwijs. Scholen zijn daarmee verplicht om cultuureducatie op te nemen in het onderwijsprogramma. Cultuureducatie draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen en is van belang in de voorbereiding op de samenleving. Het stimuleert creativiteit, samenwerkend leren en het ontwikkelen van probleemoplossend denkvermogen. Vaardigheden die een mens nodig heeft in deze snel veranderende samenleving.
   
  Voorloperscholen
  Basisscholen De Torenschouw, De Ontdekking, De Touwbaan, Rubenshof en Menorah zullen in Oosterhout als voorloperscholen aan ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ gaan deelnemen. Met behulp van het door Kunstbalie ontwikkelde instrument De Cultuur Loper kunnen de doelen van ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ worden gerealiseerd. De Cultuur Loper is een online instrument, waarmee scholen een op maat gemaakt samenhangend cultuureducatieprogramma met concrete activiteiten kunnen samenstellen. Het programma geeft duidelijk aan welke activiteiten wanneer worden ondernomen, maar biedt ook ruimte om in te spelen op actueel aanbod of thema’s waar scholen mee werken. De voorloperscholen worden begeleid door de marktplaats cultuureducatie CLIP Oosterhout en Cultuur Loper-coaches van Kunstbalie en Erfgoed Brabant.
   
  De komende maanden wordt De Cultuur Loper verder ontwikkeld en gaan de voorloperscholen er mee aan de slag. Via de websites www.decultuurloper.nl en deze website zijn de ontwikkelingen te volgen.