Natuurbeleving Wijde Biesbosch

  "Stap naar buiten en ontdek het landschap om je heen!”
  Dat is de kern van het Natuurbelevingsprogramma Wijde Biesbosch. Speciaal voor basisscholen in de gemeenten Drimmelen, Breda, Oosterhout, Geertruidenberg, Dongen, Waalwijk en Heusden heeft IVN (Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid) een natuurbelevingsprogramma ontwikkeld. Het programma heeft als doel om kinderen de natuur in hun directe omgeving te laten beleven. Door hun nieuwsgierigheid te prikkelen en een aantal ‘onvergetelijke ervaringen’ op te doen, leren de kinderen de omgeving waarin zij opgroeien optimaal kennen en waarderen! Het programma sluit aan bij de kerndoelen voor wereldoriëntatie (biologie, aardrijkskunde, geschiedenis, cultuur) en is flexibel in gebruik (van 1 dagdeel tot een gevulde themaweek).
   
  Opzet
  Het Natuurbelevingsprogramma Wijde Biesbosch bestaat uit drie afzonderlijk te gebruiken modules:
  Water in de Wijde Biesbosch
  Landbouw en Biodiversiteit in de Wijde Biesbosch
  Landschap en Cultuurhistorie in de Wijde Biesbosch
   
  Menukaart
  Per module wordt gewerkt met een menukaart. Dit heeft als voordeel dat leerkrachten een keuze kunnen maken uit verschillende ‘gerechten’, van een losse activiteit tot een (schoolbrede) themaweek. Bovendien biedt de menukaart een overzichtelijk beeld van de mogelijkheden. De opzet van de menukaarten is als volgt:
  Voorgerecht: groepsgesprek over het thema en introductie van de Groene Kaart
  Hoofdgerecht: werken met een lesprogramma over het thema (in de klas)
  Hoofdgerecht: werken met een lesprogramma over het thema (veldwerk)
  Dessert: excursie met Wijde Biesboschgidsen
  Uitbuiken: werken aan de Groene Kaart en presentatie
  Bijgerechten: ondersteunende activiteiten, zoals boekenpakket, internet, kleurplaat etc.
   
  Groene Kaart
  De Groene Kaart loopt als een rode draad door de activiteiten. Gedurende de themaweek maken de leerlingen een kaart waarop zij alle ontdekkingen in hun omgeving vastleggen met icoontjes, foto’s, tekstjes, etc. De Groene Kaart wordt ook gebruikt bij de afsluiting van het thema.
   
  Uitleensets
  Bij vijf steunpunten in het gebied is een gratis uitleenset te leen. Deze bestaat uit meerdere leskisten en lesbrieven over het thema, waarmee in de klas en rond school de ‘hoofdgerechten’ worden uitgevoerd. Dit vormt de voorbereiding op de excursie. In de lerarenhandleiding wordt verwezen naar specifieke onderdelen van de leskisten en lesbrieven in de uitleenset, zodat u meteen aan de slag kunt. De uitleenpunten zijn: 
  Madese Natuurvrienden (Made) 
  Bezoekerscentrum en Kinderboerderij Wolfslaar (Breda) 
   MEK Oosterhout
   Paardenmelkerij De Bonte Hoeve (Sprang-Capelle)
   Bibliotheek Vlijmen
   
  Excursies
  In het hele gebied zijn speciale excursies opgezet, waarmee de kinderen het thema in hun nabije omgeving kunnen beleven. De ervaren Wijde Biesboschgidsen laten de kinderen kijken, luisteren, horen, proeven en voelen. Daarnaast vertellen ze op leuke wijze over het water, de natuur, de historie, de landbouw en het landschap waar zij zich op dat moment bevinden. Iedere excursie bevat actieve werkvormen, zodat de kinderen ook zelf aan de slag kunnen. Het gaat om de volgende excursies:
  Excursies Water
  • Onderbouw: waterwandeling in de buurt (IVN)
  • Midden-/bovenbouw: Binnenpolder Terheijden (IVN i.s.m. Staatsbosbeheer / Madese Natuurvrienden)
  • Midden-/bovenbouw: Lage Vuchtpolder (IVN i.s.m. Staatsbosbeheer / gemeente Breda)
  • Midden-/bovenbouw: Overdiepse Polder (IVN i.s.m. Waterschap Brabantse Delta)
  • Midden-/bovenbouw: Hooibroeken (IVN i.s.m. Natuurmonumenten)
  Excursies Landschap en cultuurhistorie
  • Onderbouw: opa en oma wandeling in de buurt (IVN)
  • Midden-/bovenbouw: Fort Kleine Schans (IVN i.s.m. gemeente Drimmelen / Heemkundekring De Vlasselt)
  • Midden-/bovenbouw: Landgoed Oosterheide (IVN i.s.m. Natuurmonumenten)
  • Midden-/bovenbouw: Slagenlandschap (IVN i.s.m. Staatsbosbeheer / IVN De Waerdman)
  • Midden-/bovenbouw: Elshoutse Zeedijk (IVN i.s.m. Natuurmonumenten / gemeente Heusden)
  Excursies Landbouw en biodiversiteit
  • Onderbouw: natuurwandeling in de buurt (IVN)
  • Midden-/bovenbouw: Natuurgebied De Worp (IVN i.s.m. Staatsbosbeheer / Madese Natuurvrienden)
  • Midden-/bovenbouw: Klasseboeren in Wagenberg, Made en Genderen (ZLTO)
  • Midden-/bovenbouw: Paardenmelkerij De Bonte Hoeve (IVN i.s.m. particulier)
  • Midden-/bovenbouw: Natuurbos Raamsdonk (IVN i.s.m. particulier)
  • Midden-/bovenbouw: Landgoed Pax (IVN i.s.m. Brabants Landschap)
   
  Meer informatie: lerarenhandleiding
  Een lerarenhandleiding (gratis) is te bestellen via IVN Brabant (0411-614111/ brabant@ivn.nl) of de Marktplaats Cultuureducatie in uw gemeente. In de lerarenhandleiding vindt u alle inhoudelijke en organisatorische info.
   
  Klik HIER voor een presentatie van de menukaarten en alle excursies.