Landelijk icc-project onder andere hoed

  Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) heeft Cultuurnetwerk Nederland opgevolgd en de uitvoering van het icc-project overgenomen.

  Nieuwe organisatie
  Sinds 1 januari wordt het icc-project uitgevoerd door het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA). Het kennisinstituut is de opvolger Cultuurnetwerk Nederland en Kunstfactor, het sectorinstituut voor amateurkunst. Voorheen was Cultuurnetwerk uitvoerder van het icc-project.
  Hoewel er achter de schermen natuurlijk wel één en ander verandert, bestaat het icc-projectteam van het LKCA nog steeds uit dezelfde vertrouwde gezichten. Ook de website cultuurcoordinator.nl blijft gehandhaafd en abonnees van de Nieuwsbrief Cultuurcoƶrdinator krijgen de nieuwtjes als van ouds bezorgd in hun digitale brievenbus.
  Meer over het projectteam
  Landelijk kennisinstituut
  Het LKCA verzamelt en ontwikkelt kennis op het gebied van cultuureducatie en amateurkunst, en maakt die toegankelijk. Zoals in het icc-project. Dit doet het kennisinstituut onder meer met websites, nieuwsbrieven, publicaties, kennisnetwerken en het organiseren van bijeenkomsten. De doelgroepen van het LKCA zijn professionals, bestuurlijk en artistiek kader in cultuureducatie en amateurkunst.
  Meer informatie op www.lkca.nl
  Culturele levensloop
  Het icc-project valt binnen de doelstelling van het LKCA om zoveel mogelijk mensen een leven lang te laten deelnemen aan kunst en cultuur. Kunst en cultuur zijn van en voor iedereen! In alle fasen van je leven kun je kunstzinnige en culturele uitingen zien, horen en beleven, of zelf kunst beoefenen. Zo ontwikkel je een 'culturele levensloop'. Samen met betrokken professionals wil het LKCA de kwaliteit van ieders culturele levensloop vergroten. Het icc-project is één van de manieren om hieraan te werken.