Mediaspoor: doorlopende leerlijn media-educatie

  Mediaspoor, de doorlopende leerlijn media-educatie, maakt leerlingen bewust van de verschillende media en leert ze deze kritisch te gebruiken. Uitgangspunt is dat elke vorm van communicatie draait om het vertellen van een verhaal. Met onder meer gratis lespakketten, docentenhandleidingen en digibordlessen. Sluit ook aan op de kerndoelen kunstzinnige oriëntatie.

  Van regionaal naar nationaal
  Mediaspoor is een Noord-Hollands product, maar kan ook in andere regio's gebruikt worden. Elk lespakket bevat een bijdrage van lokale kunstenaars, bibliotheken en archieven die laten zien hoe media worden gebruikt om een verhaal te vertellen. Cultuuraanbieders uit andere regio's kunnen gemakkelijk invulling geven aan de regionale component.

  Vijf lespakketten
  Mediaspoor bestaat uit vijf lespakketten voor het basisonderwijs.
  Groep 1/2 en groep 3/4
  Leerlingen verkennen de vormen die je een verhaal kunt geven en kiezen de media om dit verhaal te vertellen. Een bik'er laat zien in welke vormen en met welke media ook in kunst verhalen worden verteld. (Er zijn aparte lespakketten voor groep 1/2 en groep 3/4)
  Groep 5/6
  Leerlingen verkennen hoe zij zelf een boodschap kunnen manipuleren door te spelen met het medium: ze bewerken een foto. Waar liggen de grenzen van fotobewerking? In de bibliotheek gaan ze op zoek naar werkelijkheid en fictie.
  Groep 7 en groep 8
  De lespakketten voor de groepen 7 en 8 zijn nog in ontwikkeling. Deze zullen inzoomen op de betrouwbaarheid van bronnen, en het ontwikkelen van eigen multimediale producten.

  Kerndoelen en leerdoelen
  De lespakketten sluiten aan bij diverse kerndoelen, ook bij de kerndoelen 54, 55 en 56 voor kunstzinnige oriëntatie. Ook zijn leerdoelen geformuleerd per groep (1/2, 3/4, 5/6). Deze raken voor een groot deel aan de leerdoelen voor kunstzinnige oriëntatie.

  Meer informatie
  mediaspoor.nl
  Plein C

  Mediaspoor is ontwikkeld in opdracht van Plein C, het bureau voor cultuureducatie in Noord-Holland. Voor bibliotheken die willen meedoen aan dit project is er een online handleiding.