Wist je dat!

    Wist je dat je op de website www.interne cultuurcoördinator.nl hele interessante stukken kunt downloaden over de doorlopende leerlijnen? Bijvoorbeeld de brief van minister Van Bijsterveldt-Vliegenthart en staatssecretaris Zijlstra (beiden OCW) aan de Tweede Kamer met hun beleidsreactie op het advies 'Cultuureducatie: leren, creëren, inspireren!' van de Onderwijsraad en de Raad voor Cultuur.
     
    > Klik hier om naar de webpagina te gaan.