Netwerk- en inspiratiebijeenkomst Cultuureducatie en community-arts

  De praktijk op scholen en in buurten laat zien dat cultuureducatie en community arts vaak heel dicht bij elkaar liggen – én dat er nog veel winst te behalen valt. Op 6 februari aanstaande vindt er in Amsterdam een netwerk- en inspiratiedag plaats over dit onderwerp. Op deze dag  belichten (inter)nationale sprekers de ontwikkelingen vanuit een breed perspectief, en staat de praktijk centraal in specifieke cases.
   
  De dag is bedoeld voor geïnteresseerden en betrokkenen bij cultuureducatie en community arts (op basisscholen vaak ‘buurtproject’ genoemd) en iedereen die kansen beter wil benutten: cultuurcoördinatoren, brede-schoolcoördinatoren, docenten, (educatief) medewerkers van culturele instellingen, wijkprofessionals, kunstenaars, denkers en beleidsmakers. 
   
  Datum: 6 februari, 10.00 - 17.00 uur.
  Locatie: Academie van Bouwkunst, Waterlooplein 221, 1011 PG Amsterdam.
  Kosten: € 45,-
  Meer informatie & aanmelden: klik hier.
   
  Steeds vaker werken scholen en leerlingen samen met partners in de lokale omgeving van de school. Brede scholen zijn een voorloper op dat gebied, maar ook andere scholen zoeken meer en meer naar betekenisvolle relaties en (duurzame) verbindingen in de eigen lokaliteit. Cultuureducatie en sociaal-maatschappelijk bewustzijn gaan in deze ontwikkeling hand in hand.