Spreken scholen en instellingen een gemeenschappelijke taal

  Onderwijs en culturele instellingen gebruiken dezelfde begrippen, maar hun verwachtingen, ambities en doelstellingen lopen vaak uiteen. Beide gebruiken de term kwaliteit, maar bedoelt men ook hetzelfde? En hoe beoordeel je kwaliteit? Om de neuzen in één richting te krijgen, maakte Mocca een Gesprekshandleiding Gemeenschappelijke Taal, met aanbevelingen voor het voeren van een gesprek.
   
  Gesprekshandleiding
  De gesprekshandleiding komt voort uit de kenniskring Gemeenschappelijke Taal die Mocca gedurende een jaar in het leven heeft geroepen. De handleiding geeft scholen en culturele instellingen handvatten om samen over inhoud en resultaten te kunnen spreken. Want goede communicatie is de sleutel tot kwaliteit. In zes stappen worden de fasen doorlopen die school en aanbieder doormaken bij het opzetten van een cultuureducatief project. Deze fasen zijn:
   
  - uitgangspunten;
  - proces;
  - product;
  - uitvoerder;
  - organisatie;
  -competenties van de leerlingen.

  Bij iedere stap worden onderdelen en vragen genoemd die in een gesprek aan bod kunnen komen.

  Kwaliteit
  Kwaliteit is een subjectief begrip. Het gaat erom dat school en aanbieder duidelijke afspraken maken over het doel en het beoogde resultaat. Kwaliteit is de mate waarin iets geschikt is om voor een doel te worden gebruikt. Pas als de doelen zijn bereikt, kun je achteraf beoordelen of er sprake is geweest van kwaliteit. Belangrijk is dan natuurlijk wel dat de gemaakte afspraken worden nagekomen.

  Samenwerking
  De volgende uitgangspunten hanteert Mocca om te komen tot goede samenwerking, nodig is voor het bereiken van de gewenste kwaliteit.

  - Zorg voor actieve samenwerking.
  - Bespreek de samenwerking vooraf: formuleer daarbij als school duidelijk de vraag, en zorg als aanbieder dat je helder bent over de mogelijkheden.
  - Wees als school duidelijk over de doelstellingen van een project.
  - Geef als school het startniveau van de groep aan en pas als aanbieder het project daarop aan.
  - Wees als aanbieder duidelijk over benodigdheden en wat je van de school verwacht.
  - Ruim tijd in op school voor evaluaties en evalueer ook samen met de aanbieder.
   
  > Bron: Cultuurplein. Klik hier voor het volledige bericht en diverse downloads.