BS Sint Jan aan de slag met theater

  Basisschool Sint Jan wil dit schooljaar in alle groepen dramatische vorming goed op de kaart zetten. Zij ontving hiervoor een stimuleringsbijdrage vanuit CLIP Oosterhout.  De school ging aan de slag met de nieuwe methode ‘Spelen vanuit verbeelding’ waarin diverse facetten van theatermaken aan de orde komen. De lessen worden afgesloten in Theater de Bussel waar de kinderen kennismaken met de échte theaterwereld. Daarbij wordt er niets overgeslagen; ze krijgen een kijkje achter de schermen,  ervaren hoe voelt om ‘op het grote podium’ te staan en gaan zelfs met de techniek aan de slag.

  Methode ‘Spelen vanuit verbeelding’
  In alle groepen zijn in de eerste maanden van het schooljaar lessen gegeven in het onderdeel ‘Voorbeeldlessen speloriëntatie’. Hierbij werden in spelvorm één of meer van de volgende facetten geoefend: houding, beweging, taal, samenspel en overdracht. Zowel de teamleden als de kinderen bleken erg enthousiast over de gegeven lessen.  Daarna werd er gestart met het onderdeel ‘Voorbeeldlessen spel als onderwijsverrijking’ waarin taalverwerving, wereldoriëntatie en levensoriëntatie centraal stonden. Tijdens alle lessen werd er ook gebruik gemaakt van het grote podium in de aula, in aanloop naar het bezoek aan Theater de Bussel.
   
  Tante Tessa  - 
  Samenspel in groep 1/2  en groep 5/6

  De leerkracht stapt in de rol van Tante Tessa en vertelt de kinderen dat ze ‘s ochtends toen ze langs de speeltuin fietste iets heel bijzonders zag:

  " Daar zat een oude oma op een bankje en een andere oude oma liep er heel langzaam naar toe; met een kromme rug en een stok in haar hand. Ik verwachtte dat de oma’s samen op het bankje zouden gaan zitten. In plaats daarvan schuifelden ze samen naar de trampoline. Daar zetten ze hun tasjes neer en deden hun jassen uit. Toen klommen ze op de trampoline en gingen er samen op springen! Ze leken even helemaal niet meer oud. Maar toen ik later terugfietste, zag ik twee slapende oma’s op het bankje zitten…….”

  In tweetallen spelen de kinderen deze scène na en mogen ook een andere activiteit verzinnen die de oma’s doen. De kinderen die kijken,  proberen de activiteit te raden en geven achteraf reacties op de manier van spelen, uitbeelden, samenspel, enzovoort.
   
   De foto’s geven een indruk van deze les:

      

  St Jan foto 2