Cultuureducatie terug naar het hart van het onderwijscurriculum

  In juni verscheen het rapport Cultuureducatie: leren, creëren, inspireren!. Daarin geven de Raad voor Cultuur en de Onderwijsraad een gezamenlijk advies om de kwaliteit van cultuureducatie te versterken. Het advies: geef scholen de regie over het cultuuronderwijs.

  Cultuureducatie moet terug naar het hart van het onderwijs want daar begint kwaliteitsverbetering. En de deskundigheid van scholen en leerkrachten moet worden vergroot, waarbij de hulp van culturele instellingen, expertisecentra, lerarenopleidingen en overheden gewenst is. Dit staat in het advies over de ondersteuning van scholen bij het vormgeven van cultuureducatie. Het advies gaat ook in op de manier waarop culturele instellingen hun aanbod kunnen afstemmen op de kerndoelen.

  Het adviesrapport ‘Cultuureducatie: leren, creëren, inspireren!’ werd vlak voor de zomer uitgebracht door de Onderwijsraad en de Raad voor Cultuur, op verzoek van staatssecretaris Zijlstra.
  In het advies staan de volgende drie hoofdaanbevelingen, die volgens de raden het beste in een gefaseerde aanpak kunnen worden doorgevoerd:
  1. geef scholen meer grip op de inhoud;
  2. bevorder de deskundigheid in de school;
  3. stel de culturele infrastructuur in dienst van de school.

  Meer informatie over het rapport Cultuureducatie: leren, creëren, inspireren!.
  Bekijk een filmpje van de feestelijke aanbieding van het rapport aan Zijlstra, op montessorischool Pallas Athene in Amersfoort.