Creativiteit in opdrachten

    Hoe kun je je opdrachten zo maken dat ze de creativiteit en het beeldend vermogen van kinderen bevorderen? Leraar24 geeft antwoord. Ook wordt duidelijk wat voor opdrachten juist remmend werken.

    In onderstaand filmpje kun je zien hoe belangrijk het is om een opdracht zo te formuleren dat kinderen worden uitgedaagd om met hun eigen ideeën en materiaal aan de slag te gaan. Het filmpje is ook een mooi uitgangspunt om met je collega’s in gesprek te gaan over creativiteit.

    <object width="441" height="270" id="player" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"><param name="movie" value="http://www.leraar24.nl/leraar24-portlets/swf/player.swf"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="wmode" value="opaque"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><param name="flashvars" value="file=http%3A%2F%2Fwww.leraar24.nl%2Fleraar24-portlets%2Fplaylist%2Fsmil.xml%3Fid%3D2909%26embedded%3Dtrue&amp;videolink=http%3A%2F%2Fwww.leraar24.nl%2Fvideo%2F2909%2FBeeldend+vermogen+van+kleuters&amp;plugins=http%3A%2F%2Fwww.leraar24.nl%2Fleraar24-portlets%2Fswf%2Fleraar24_button_plugin.swf&amp;leraar24button.visible=true&amp;stretching=uniform&amp;screencolor=000000"></param><embed flashvars="file=http%3A%2F%2Fwww.leraar24.nl%2Fleraar24-portlets%2Fplaylist%2Fsmil.xml%3Fid%3D2909%26embedded%3Dtrue&amp;videolink=http%3A%2F%2Fwww.leraar24.nl%2Fvideo%2F2909%2FBeeldend+vermogen+van+kleuters&amp;plugins=http%3A%2F%2Fwww.leraar24.nl%2Fleraar24-portlets%2Fswf%2Fleraar24_button_plugin.swf&amp;leraar24button.visible=true&amp;stretching=uniform&amp;screencolor=000000"src="http://www.leraar24.nl/leraar24-portlets/swf/player.swf" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="441" height="270" wmode="opaque"></embed></object>