Muziek telt!

    Zingen en als je echt niet durft neem je toch gewoon de douche mee de klas in?
    Muziek telt! is een initiatief van Muziek Centrum Nederland, Fonds voor Cultuurparticipatie en Kunstfactor. Met deze samenwerking willen de organisaties meer muziek brengen in het leven van kinderen, in het onderwijs en daarbuiten. In deze publicatie bevinden zich de resultaten van een onderzoek naar de stand van zaken rond muziekeducatie in het primair onderwijs, dat IVA voor Muziek telt! uitvoerde. Naast het IVA onderzoek komen de directeuren van zes muzikale scholen in Nederland aan het woord over de manier waarop zij de muziekles geïntegreerd hebben in het curriculum. Tot slot geven Tineke van der Steen, leraar van het jaar 2009 en Marcel van Herpen, projectleider van het expertisecentrum voor Ervaringsgericht Onderwijs Nederland hun visie op muziekonderwijs.
     
    Zingen en als je echt niet durft neem je toch gewoon de douche mee de klas in? = Muziek telt! : over muziekeducatie in het basisonderwijs / J.J. Knol (auteur van voorwoord), S. Haaij (redacteur), T. Hiemstra (redacteur), R. Slob (redacteur). - Muziek telt, 2012. - 29 pag.

    Of download Zingen en als je echt niet durft neem je toch gewoon de douche mee de klas in?