Kunstbalie conferenties op 14 en 21 november

    Na de succesvolle regioconferentie Cultuur in de Spiegel op 22 maart in Deurne zet Kunstbalie in op twee conferenties in het najaar voor scholen, cultuuraanbieders en overheden. Noteer de data in uw agenda’s: op 14 november 2012 in Noord-Brabant Oost en op 21 november 2012 in Noord-Brabant West.

    Voor wie?
    Scholen zullen expliciet worden uitgenodigd om uitgebreid kennis te nemen van Cultuur in de Spiegel en De Cultuur Loper. Wij hopen dan ook op een zeer grote deelname vanuit het onderwijs. Daarnaast zullen ook vertegenwoordigers van lokale overheden, de cultuursector en waar mogelijk de betreffende doelgroepen uit de provincies Limburg en Zeeland bij de conferenties worden betrokken, waarbij Cultuur in de Spiegel en De Cultuur Loper zullen worden verbonden met de speerpunten van beleid voor de periode 2013-2016. Zodra meer bekend is over het definitieve programma en de exacte locaties zal dit gepubliceerd worden op de website van Kunstbalie.