Talentontwikkeling en draagvlak: juist nu!

  Interview met cultuurcoördinator:
  Op basisschool De Liniedoorn staat talentontwikkeling centraal. Hoe ze dat doen in deze tijden waarin taal en rekenen zoveel nadruk krijgen? Door de ochtend aan taal en rekenen te besteden, en de middag aan wereldoriëntatie en kunstzinnige oriëntatie.
  Jolanda van der Korput werkt sinds twaalf jaar op De Liniedoorn. De laatste vijf jaar is ze bovendien cultuurcoördinator. De icc-cursus heeft haar veel opgeleverd. Tot die tijd was ze coördinator voor de kunstactiviteiten. Dat draaide eigenlijk vooral om het kunstmenu. Nu werkt ze met een beleidsplan, en met jaarplannen voor cultuureducatie. Afgelopen jaar heeft ze een cursus over creativiteitsontwikkeling gevolgd, die haar heeft geïnspireerd om een kunstweek te organiseren in samenwerking met de pabo. Studenten gaven ’s middags workshops, en de leerkrachten keken vooral wat dat deed met de kinderen. De kunstweek werd afgesloten met een tentoonstelling en voorstelling. Een leerzaam project voor alle betrokkenen!

  Draagvlak
  Draagvlak voor cultuureducatie is op iedere school belangrijk. Jolanda informeert haar collega’s vaak over activiteiten. Ze heeft bijvoorbeeld een extra cursus over creativiteitsontwikkeling gevolgd, en daar een presentatie over gegeven aan haar collega’s. Ze vertelde wat het creatieve proces inhoudt. Dat het proces hetzelfde is voor kinderen en kunstenaars, voor iedereen. Ze vertelde over leerstijlen en wat je als leerkracht kunt doen om daarbij aan te sluiten. En wat je vervolgens bij kinderen kunt zien veranderen.

  De teamontwikkeling gaat stap voor stap. Naast het planmatig werken vanuit het beleidsplan, is het belangrijk om signalen uit het team op te pakken en met collega’s te praten. Dit vraagt geduld en doorzettingsvermogen.
  Ook bij het beoordelen van beeldend werk speelt Jolanda een rol. Soms vinden collega’s het lastig om dit werk te beoordelen. Ze kijken vooral naar het eindproduct. Jolanda laat zien dat ook het creatieve proces belangrijk is. Heeft het kind geëxperimenteerd? Kan het reflecteren op wat hij of zij heeft gedaan? Heeft het laten zien dat het kan samenwerken of goed kan presenteren? Dit zijn allemaal aspecten die in de beoordeling meegenomen kunnen worden.
   
  Visie
  In het beleidsplan staat de visie op cultuureducatie, die aansluit bij de visie van de school. De school vindt talentontwikkeling belangrijk, dus vanuit cultuureducatie wordt daarbij aangesloten. Op de Liniedoorn heeft bijna honderd procent van de leerlingen allochtone ouders. De helft daarvan heeft als opleiding alleen basisschool genoten. Op De Liniehoorn zijn taal en rekenen daarom belangrijk. Maar de school wil wel balans: ook aandacht voor de andere vakken. Daarom is er voor gekozen om ’s morgens te werken aan taal en rekenen, en de middag te besteden aan wereldoriëntatie en kunstzinnige oriëntatie.
   
  Taalatelier
  Voor kinderen met een taalachterstand in groep 4 en 5 is er het taalatelier. Kinderen die het nodig hebben en die voldoende betrokken ouders hebben, kunnen daar vrijwillig aan deelnemen. Er wordt gewerkt met een woordenveld. Op dinsdag gaan de woorden, met betekenis en afbeelding, mee naar huis. De leerlingen kunnen dan thuis, met hun ouders, de woorden oefenen. De volgende dag, op woensdagmiddag, gaan ze de woorden uitbeelden. Iedere vier weken staat er een ander thema centraal, en is er een andere kunstdocent die de uitbeelding en verbeelding begeleidt. Het thema wordt afgesloten met een optreden of presentatie. De resultaten hiervan komen als bijlage bij het rapport. Taken als icc'er

  Jolanda is verantwoordelijk voor het schrijven van het cultuureducatie beleidsplan en de jaarplannen die daaruit voortvloeien. Verder coördineert ze het kunstmenu. Ze bespreekt met alle collega’s wat de wensen zijn, en welke activiteiten daar het beste bijpassen. Voor het taalatelier zijn uren beschikbaar, anderhalf per week. Daar haalt ze het niet mee, vooral het maken van woordenvelden kost veel tijd en dat doet ze vaak thuis. Maar ze vindt het zo’n mooi project met zulke prachtige resultaten, dat ze dat er graag voorover heeft.
  Jolanda neemt ook deel aan netwerken die worden georganiseerd door De Cultuurwinkel Breda. Het kunstmenu is daarvan een onderdeel. Ze komen drie keer per jaar bij elkaar. Aan het begin met de icc'ers van alle scholen van Breda, daarna nog twee keer met de wijkgebieden, zo’n twaalf scholen. Verder zit Joalnda in de stuurgroep van De Ontdekking, waar ze adviseert over activiteiten en ontwikkelingen. Deze groep komt iedere zes weken bij elkaar. Deelname aan de stuurgroep doet ze overigens op persoonlijke titel. Ze wil zich graag blijven ontwikkelen, daarom gaat ze de post-hbo cultuurbegeleider doen.