Wat je zegt ben je zelf!: taal en identiteit in Noord-Brabant

  Dit erfgoedproject maakt jongeren bewust van het feit dat de manier waarop ze praten niet toevallig is, maar beïnvloed wordt door een heleboel factoren.
  Daarnaast wil Erfgoed Brabant bij docenten en jongeren het bewustzijn ontwikkelen dat de (Brabantse) identiteit van jongeren mede tot uiting komt in de manier van praten. Diversiteit in taal en cultuur is een positief fenomeen. Dit onderkennen bevordert tolerantie en respect voor elkaar.

  Het project sluit aan bij de vakken Nederlands en geschiedenis. Taal draagt bij aan de ontwikkeling van een eigen of een groepsidentiteit. In dat kader sluit dit project ook aan bij het mentoruur.
  Wat je zegt ben je zelf! bestaat uit vier lessen. Leerlingen maken kennis met verschillende dialecten in Nederland en de vooroordelen over dialecten. Ze leren over de ontstaansgeschiedenis van de Brabantse dialecten en er wordt dieper ingegaan op de onderscheidende kenmerken van het Brabants.
  De leerlingen werken toe naar een interview met opa of oma over hun taalgebruik en de verschillende factoren die daar invloed op hebben, zoals woonplaats en leeftijdsgenoten.
  Tenslotte geven de leerlingen hun mening over de stelling: Hoe ik praat zegt iets over wie ik ben.

  Meer informatie, ook over hoe het project is te bestellen, kun je vinden op: http://www.erfgoedbrabant.nl/watjezegtbenjezelf