Regiobijeenkomsten Cultuur in de Spiegel

  In april 2011 is de publicatie 'Cultuur in de Spiegel', naar een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs verschenen. Daarnaast worden in maart 2012 regionale conferenties gehouden waarbij gediscussieerd kan worden over 'Cultuur in de Spiegel'.

  De publicatie werd besteld door mensen uit de onderwijspraktijk, beleidsmakers, culturele aanbieders (theatergezelschappen, orkesten, musea kunstenaars, enz.), onderwijs ondersteunende organisaties, kennis/expertisecentra, pabo's en lerarenopleidingen en onderzoekers. De publicatie is inmiddels uitverkocht. Maar de tweede editie van de publicatie Cultuur in de Spiegel, naar een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs beschikbaar via open acces. Deze online editie van het boekje kun je hier bekijken of downloaden.

  Regiobijeenkomsten Cultuur in de Spiegel
  In maart 2012 kunnen scholen voor primair en voortgezet onderwijs kennismaken met Cultuur in de Spiegel, een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs, tijdens vijf regiobijeenkomsten. Iedere bijeenkomst begint met een toelichting op het theoretisch kader. Vervolgens vertellen twee scholen die al met het kader werken over hun ervaringen en kun je in workshops zelf aan de slag. De bijeenkomsten worden mede mogelijk gemaakt door Cultuur in de Spiegel, Cultuurnetwerk Nederland, Raad van twaalf en Fonds voor Cultuurparticipatie

  Datum en locatie
  Kunstbalie organiseert, als lid van de Raad van twaalf, de conferentie voor de Regio Zuid op 22 maart 2012. De locatie is Conferentiehotel Willibrordhaeghe in Deurne.
  Meer informatie en inschrijven? Klik hier

  Cultuur in de Spiegel in de media
  In het afgelopen jaar zijn er verschillende artikelen over 'Cultuur in de Spiegel' verschenen. Artikelen lezen? Klik hier

  Meer informatie over het project, het wetenschappelijk onderzoek en de vertaling naar de praktijk door middel van pilotscholen van 'Cultuur in de Spiegel': Klik hier