MusicaTorium

  MusicaTorium: interactieve muzieklessen die activeren, motiveren, zorgen dat kinderen bezig zijn met muziek, en hen laten ervaren hoe leuk het is om met muziek bezig te zijn.

  • MusicaTorium omvat betaalbare digitale muzieklessen voor het basisonderwijs, ontwikkeld voor gebruik op digibord. Het is toegankelijk en bruikbaar voor alle docenten in het basisonderwijs ongeacht hun muzikale kennis en achtergrond. MusicaTorium geeft leraren handvatten om op actieve wijze de muzikale ontwikkeling van hun leerlingen te stimuleren en te toetsen via een digitaal leerlingvolgsysteem.

  • MusicaTorium is een doorlopende lesmethode die een volledige muzikale ontwikkeling omvat van groep 1 tot en met 8. Alle lessen zijn in een spannend verhaal gegoten, dat aansluit bij de belevingswereld van het kind.

  • Elke groep heeft zijn eigen (belevings)wereld, met daaraan gekoppeld een eigen website.
  Kinderen kunnen op de website alle lessen en liedjes terugkijken, de lesbrieven downloaden en hun opdrachten maken. Hierdoor wordt het mogelijk om, naast de digitale lessen op school, ook thuis actief met muziek bezig te zijn. Dit is belangrijk om de betrokkenheid van ouders bij het onderwijs van hun kinderen stimuleren.

  • MusicaTorium biedt mogelijkheden om de lokale samenwerking tussen basisscholen, amateurkunstverenigingen en muziekscholen te versterken.

  • De lessen worden digitaal aangeboden (op dvd)en gegeven door ervaren docenten en acteurs. Aan bod komen: muziek, dans en beweging, drama, tekenen en knutselen.

  Meer weten over de kosten, de aanpak, het product, de leerlingenwebsite en het leerlingenvolgsysteem? Klik hier

  cash loans in one hourpayday loan in a hour