Kunst en techniek combineren in de les

  Kunstenaars en technici gebruiken hun creativiteit voor het maken van een product, maar op verschillende manieren. Bij een technisch product staat de functionaliteit centraal terwijl het bij een kunstproduct gaat om de originaliteit, om het prikkelen van zintuigen en geest. Je kunt creativiteit ook zien als de schakel tussen kunst en techniek.

  Creativiteit en kerndoelen
  Creativiteit wordt vaak gezien als het vermogen om iets nieuws te scheppen, of als middel om oplossingen te bedenken voor problemen. Creativiteit vind je terug in de kerndoelen. Zowel binnen de leerlijn Natuur en techniek die valt onder het domein Oriëntatie op jezelf en de wereld (kerndoelen 40 t/m 46) als binnen het domein Kunstzinnige Oriëntatie (kerndoelen 54 t/m 56). De kerndoelen bieden allerlei mogelijkheden om gecombineerd te worden in vakoverstijgende projecten.

  Enkele voorbeelden
  Vanuit kerndoel 54 leren leerlingen bij beeldende vorming te werken met verschillende materialen en technieken waarbij zowel beeldaspecten als de mogelijkheden van materiaal en techniek aan de orde komen binnen de context van betekenisvolle onderwerpen. Dit betekent dat zij bij het maken van voorwerpen of voertuigen relaties leggen tussen werking, vorm en materiaalgebruik (kerndoel 44). Beeldend werken en techniek komen samen.
  Kerndoel 42 besteedt aandacht aan natuurkundige verschijnselen, zoals geluid. De verklaring voor deze verschijnselen zoals geluidsterkte, toonhoogte, kunnen gekoppeld worden het de manier waarop tonen worden gevormd op (zelfgemaakte) muziekinstrumentjes.
  Erfgoed is terug te vinden in kerndoel 56 en lijkt misschien in eerste instantie moeilijk te combineren met techniek, maar ook daarvoor zijn combinaties te maken. Denk maar aan het industrieel erfgoed of aan molens en de techniek van de aandrijving daarvan.

  Inspiratie opdoen door lesideeën en praktijkvoorbeelden Kunst & Techniek of meer informatie? Klik hier