Cursus Coördinator Cultuurbeleid Onderbouw VO

  Als 'coördinator cultuureducatie onderbouw' heeft u binnen het schoolteam een aantal bijzondere taken en een groot hart voor kunst en cultuur. U maakt leerlingen, collega’s, bestuurders en ouders op een professionele manier enthousiast voor cultuur op school.

  De cursus 'coördinator cultuureducatie onderbouw' gaat in op het vraagstuk: Hoe kun je uit alle initiatieven, die de afgelopen jaren op het gebied van cultuureducatie zijn ontwikkeld, een beleid formuleren dat cultuureducatie minder afhankelijk maakt van de toevallige enthousiaste docent?

  Deze cursus biedt inhoudelijke informatie en vooral veel praktische vaardigheden waar je meteen mee verder kunt. De volgende elementen komen in vijf modules aan bod:

  - een beleidsplan schrijven voor de onderbouw;
  - cultuureducatie een vaste plek geven binnen het curriculum;
  - draagvlak voor en bewustwording van kunst en cultuur ontwikkelen binnen het schoolteam;
  - een activiteitenplan maken
  - een taakomschrijving maken die past bij de eigen situatie en school;
  - samenwerken binnen de school en extern met andere cultuurcoördinatoren;
  - samenwerken met mensen en organisaties in het culturele veld;
  - uitbreiden van het culturele netwerk.

  Voor wie?
  De cursus is bedoeld voor cultuurcoördinatoren onderbouw en geïnteresseerde (CKV) docenten van het voortgezet onderwijs. U ontvangt aan het eind van de cursus een certificaat.

  Wanneer?
  De cursus zal uit drie bijeenkomsten bestaan op 24 november, 17 januari en 13 maart.

  Meer informatie en aanmelden?