Voortgezet onderwijs en musea gaan digitaal samenwerken

  LES 2.0 is een marktplaats voor het zoeken van bronmateriaal van erfgoedinstellingen. LES 2.0 is het digitale leermiddel waarmee scholen voor voortgezet onderwijs samen met musea en archieven digitaal lesmateriaal ontwikkelen.

  Digitaal
  Door de mogelijkheden die internet biedt, verandert zowel het onderwijs als de museumwereld. Het voortgezet onderwijs, musea en archieven willen het beste uit die nieuwe mogelijkheden halen en gaan daarom een unieke samenwerking aan rond digitale leermiddelen - een samenwerking tussen LES 2.0, waarvan Beeld en Geluid mede-initiatiefnemer is, en VO-content.


  Marktplaats bronmateriaal
  Door museum- en archiefcollecties te digitaliseren, te verbinden en toe te spitsen op gebruik in het onderwijs, is met LES 2.0 een ‘marktplaats’ ontstaan, waarin docenten en leerlingen bronmateriaal kunnen zoeken voor gebruik in lessen, onderzoek, werkstukken, etc. Het gaat om maar liefst een half miljoen dossiers, video’s, artikelen en afbeeldingen uit de collecties van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Nationaal Archief, Naturalis, Oudheden, Volkenkunde, EYE Film Instituut Nederland, NHM, Amsterdam Museum en Kennislink.

  Doorbraak digitaal lesmateriaal?
  De samenwerking tussen LES 2.0 en VO-content kan bijdragen aan de gewenste doorbraak van digitaal lesmateriaal. Beoogd bestuurslid van de stichting VO-content i.o. Ad van der Wiel: "Door deze samenwerking krijgen docenten en leerlingen de beschikking over prachtige bronnen en inspirerend leermateriaal. Het is een belangrijke kwaliteitsimpuls voor de collecties in VO-content.”

  Beschikbaarheid
  De LES 2.0- en VO-content collecties komen beschikbaar via het webplatform Wikiwijs. Wikiwijs is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om het gebruik en de ontwikkeling van open leermiddelen in het onderwijs te stimuleren en te vergemakkelijken.