Meervoudige werkvormen en kunst in het onderwijs

  In het onderwijs wordt betere resultaten behalen de komende jaren een speerpunt. Hoe bereik je dat zonder oog voor de specifieke mogelijkheden van het kind te verliezen?

  Lesgeven vanuit meervoudige benaderingen kan voor jou interessant zijn om toe te passen in de dagelijkse lespraktijk. Kunstzinnige werkvormen kunnen daarbij van grote meerwaarde zijn door verbindingen te leggen met onderwijsthema’s en met de kerndoelen. Niet alleen voor wat betreft de kunstzinnige kerndoelen, maar ook voor de wereldoriënterende vakken en zelfs voor die op het gebied van rekenen en taal!

  Die verbinding is niet zomaar gemaakt, het is een kwestie van anders naar je onderwijs en ook naar het kunstvak kijken, waarbij kunst en onderwijs naast elkaar en in een later stadium ook geïntegreerd aan bod komen.
  In het kader van werken vanuit 'meervoudige intelligentie' en 'brain based learning' kan het interessant zijn te onderzoeken en ervaren hoe kunstzinnige werkvormen heel goed te gebruiken zijn in de dagelijkse lesstof.

  Inschrijven studiemiddag 'Voorbij de Kaders'
  Je kunt je nu inschrijven voor de studiemiddag 'Voorbij de Kaders', een introductie op de eigen leerkracht van het kind, meervoudige manieren van leren en kunst in de klas. De studiemiddag wordt in het komende seizoen vier keer gegeven: 21 september en 16 november 2011, 25 januari en 21 maart 2012. Klik hier voor het inschrijfformulier.

  Verbinding tussen theorie en praktijk
  Een inspirerende en vooral praktische studiemiddag, waarin verbindingen worden gelegd tussen inzichten over leren vanuit wetenschap, onderwijs en kunst. Verbindingen tussen theorie en praktijk. De inhoud van de studiemiddag is opgebouwd rondom onderwerpen uit het boek 'Voorbij de Kaders, bewondering voor onze leerkracht en verwondering over onze leerkracht' en wordt gegeven door de auteur van het boek Alexandra van der Hilst:
  - het brein in actie, verschillen in leren;
  - kunst met wereldoriëntatie, de basisvakken en de kerndoelen verbinden;
  - muziek, drama en beweging toepassen in rekenen en taal, hoe doe je dat?
  - waarom is creatief en divergent leren denken in deze tijd zo belangrijk?

  Training op maat
  Wens je een op maat gemaakte training voor jouw organisatie? Neem contact met ons op, wij praten graag met je over de mogelijkheden.
  Onze digitale nieuwsbrief verschijnt vier maal per jaar. 

  Je kunt je hier aanmelden om hem toegestuurd te krijgen.

  Ik hoop dat jouw nieuwsgierigheid en enthousiasme geprikkeld zijn en je je uitgenodigd voelt om te komen.