Voorwaarden en handvatten voor goede erfgoededucatie

  Wat is goede erfgoededucatie? Het Theoretisch kader voor erfgoededucatie schetst de variabelen en beginvoorwaarden die onmisbaar zijn voor goede erfgoedprojecten en -materialen. Naast een eerste aanzet tot theorieontwikkeling, biedt het kader ook handvatten voor de praktijk.

  Variabelen en beginvoorwaarden
  Het theoretisch kader schetst de zes variabelen die de harde kern van erfgoededucatie vormen. Variabelen zijn eigenschappen die verschillende waarden kunnen aannemen. Bij variabelen horen beginvoorwaarden. Deze beginvoorwaarden geven aan wat minimaal aanwezig moet zijn om te komen tot de beste overdracht.

  Op basis van onderwijskundige theorie en de praktijk van het project Erfgoedspoor van Erfgoedhuis Zuid-Holland kwamen de auteurs tot de volgende variabelen:
  - systematische overdracht;
  - kennis, vaardigheden en attituden;
  - erfgoed;
  - leerlingen;
  - leraren en educatoren;
  - tot stand brengen.

  Bij deze variabelen hebben de auteurs beginvoorwaarden uitgewerkt.

  De beginvoorwaarden downloaden of meer informatie over dit onderwerp? Klik hier