De spagaat van de gemeente

    Cultuureducatie: geen gemeentelijke taak; wel gemeentelijke verantwoordelijkheid.

    Beleid in drie lagen
    Van oudsher werken rijk, provincies en gemeenten samen als het gaat om beleid voor cultuureducatie in het onderwijs. Daarbij zijn de gemeenten meestal verantwoordelijk voor de uitvoerende activiteiten op het gebied van cultuureducatie en hebben de provincies ondersteunende taken. De landelijke overheid richt zich op de facilitering, organisatorische en inhoudelijke versterking van cultuureducatie in het onderwijs (kerndoelen en eindtermen, cultuurkaart) en op de ondersteuning van organisaties zoals Cultuurnetwerk Nederland.

    In het basisonderwijs is sinds 2004 cultuureducatie gestimuleerd via de regeling Versterking cultuureducatie in het primair onderwijs. Het is nog onduidelijk of dit geld voor cultuureducatie na 2012 beschikbaar blijft voor scholen. Als dat niet het geval is, zijn veel gemeenten bang dat cultuureducatie de sluitpost van de begroting van de scholen wordt.

    Meer lezen over de rol van de gemeente, de knelpunten en het draagvlak? Klik hier