Stappenplan Amateurkunst en Onderwijs

  Wil je als amateurkunstenaar of amateurkunstorganisatie een project opzetten voor basisschoolleerlingen? Kunstfactor ontwikkelde een stappenplan om amateurkunstenaars op weg te helpen bij het aangaan van een structurele samenwerking met het primair onderwijs en de brede school.

  Het stappenplan is bedoeld voor individuele amateurkunstenaars en voor beoefenaars van amateurkunst in diverse verbanden: verenigingen, stichtingen en ad hoc groepen.

  Het stappenplan bevat de stappen:
  1) positie bepalen
  Denk na over waar je staat en wat je te bieden hebt. Wat wil je bereiken en hoe kan het onderwijs daar een rol in spelen?

  2) partners kiezen
  Ga op zoek naar een geschikte school voor de samenwerking. Oriƫnteer je ook op organisaties, instellingen en personen die je kunnen helpen; je hoeft de stap naar het primair onderwijs niet alleen te zetten.

  3) plannen ontwikkelen
  Maak een plan voor de uitvoering en vraag je af wat je allemaal nodig hebt: welke materialen, hoeveel tijd en geld, welke kennis en vaardigheden?

  4) plannen realiseren
  In deze fase maak je de uitkomsten van de voorgaande twee stappen concreet. Je bepaalt een verstandige en logische volgorde van acties en stelt de taakverdeling vast.

  5) evalueren en bijstellen
  Het is waardevol en belangrijk om zelf en met de betrokkenen de samenwerking, het proces en het resultaat te evalueren. Bekijk ook op welke punten in de toekomst verbetering mogelijk is.

  Elke stap bevat een toelichting en een aantal tips.

  De gedrukte beknopte brochure is gratis te bestellen bij Kunstfactor.
  Verder kunt u hieronder downloaden:
  - het uitgebreide stappenplan met per stap een toelichting en handige websites
  - een checklist waarin de belangrijkste actiepunten kort zijn weergegeven
  - goede voorbeelden van samenwerkingsprojecten tussen amateurkunst en onderwijs