Een doorgaande leerlijn voor creatieve media-educatie

  In januari 2011 lanceerde Cinekid Educatie de MediaRoute, een doorgaande leerlijn voor creatieve media-educatie met lessen voor groep 1 tot en met groep 8.

  Een interview met Tessa Stoke van Cinekid Educatie
  Tessa: 'De MediaRoute is een doorgaande leerlijn waarbij we creativiteit in mediagebruik willen stimuleren bij kinderen. Er zijn veel verschillende visies op wat media-educatie moet zijn. Wij hebben ervoor gekozen ons te richten op de mogelijkheden van media. Als kinderen weten wat ze kunnen met media, maakt dat hen sterker. Dat bouwen we langzaam op. Voor de jongste groepen zijn er actieve lessen waarin zij media ervaren. Later worden de lessen ook meer reflectief en krijgen de kinderen meer kennis over media.'

  Totaalpakket
  'Wij zijn al langer actief met workshops media-educatie in het basisonderwijs en we merkten dat media-educatie op veel scholen vaak een eenmalige activiteit blijft. Maar het is met media-educatie net als met ander onderwijs: het is effectiever als er een opbouw in zit waarbij je ieder jaar voortbouwt op de ervaringen en kennis die de kinderen hebben opgedaan. Dat bleek voor veel scholen waar wij mee werken nog moeilijk. Media-educatie is een relatief nieuw onderwerp en daarmee is het soms lastig om een doorgaande lijn op te nemen in het beleid. Vooral omdat er veel verschillende aanbieders zijn voor media-educatie, die het allemaal net weer anders benaderen.

  Het EYE Film Instituut heeft kort geleden ook een doorlopende leerlijn ontwikkeld. Deze kadert de mogelijkheden; geeft scholen een idee van wat ze kunnen doen met media en welke aanbieders ze daarbij kunnen betrekken. Maar met die leerlijn moeten scholen nog steeds zelf een leerlijn samenstellen uit al het aanbod. Met de MediaRoute hoeft dat niet, dat is een totaalpakket waarmee je in één keer een doorgaande leerlijn met alle lessen inkoopt.

  Verschillende opties
  'We hebben drie varianten van de MediaRoute ontwikkeld omdat we weten dat er bij scholen grote verschillen bestaan in de hoeveelheid tijd en budget die zij beschikbaar hebben. Met de drie routes hebben scholen keuze uit een basispakket en twee meer intensieve pakketten. Bij alle pakketten hoort een leerkrachtentraining waarin leraren de benodigde kennis krijgen om met de kinderen te werken en de lessen voor te bereiden. In de meeste intensieve route wordt een groot deel van de lessen uitgevoerd door workshopleiders van Cinekid. Bij die workshops werken de leerkrachten alleen aan de voorbereiding. Bij de andere twee routes kunnen scholen kiezen of zij zelf de lessen willen uitvoeren of dat zij workshopleiders van ons betrekken. Geven de scholen de lessen zelf, dan hoort daar een meer uitgebreide leerkrachtentraining bij.'

  Meer informatie
  Cinekid MediaRoute