Diagnose-instrument Cultuuronderwijs (2010)

  Hoe kun je de positie van cultuuronderwijs in het primair onderwijs versterken?
  In het scriptieonderzoek Basisonderwijs in cultuur worden een theoretische basis en een diagnose-instrument beschreven waarmee de positie van cultuuronderwijs in het primair onderwijs versterkt kan worden. Scholen, begeleidingsdiensten en overheden kunnen hier hun voordeel mee doen.


  Aanleiding
  Alle basisscholen krijgen subsidie voor cultuuronderwijs. ‘In ruil daarvoor' moeten zij een helder cultuurbeleid formuleren waarin duidelijk staat wat zij onder cultuuronderwijs verstaan. Echter, de inhoudelijke invulling hiervan verschilt nogal per school. Het ontbreken van een heldere invulling van het begrip cultuuronderwijs zorgt er voor dat de positie van cultuuronderwijs zwak is, aldus Anja Sinnige in haar onderzoek Basisonderwijs in cultuur.

  Diagnose-instrument
  In Basisonderwijs in cultuur beschrijft Sinnige een diagnose-instrument dat gebaseerd is op het wetenschappelijk onderzoek Cultuur in de Spiegel. Een diagnose-instrument dat is ontwikkeld vanuit dit theoretisch kader kan bijdragen aan duidelijkheid op het gebied van het precieze onderwerp van cultuuronderwijs, de samenhang met andere vakken en de aansluiting bij de ontwikkeling van de leerling.

  Onderzoeksvragen
  Vragen die aan bod komen in de onderzoekscriptie:
  - Wat wordt verstaan onder cultuuronderwijs vanuit het onderzoeksproject Cultuur in de Spiegel?
  - Hoe zien vorm en inhoud van het diagnose-instrument eruit?
  - Hoe verhoudt het instrument zich tot bestaande meetinstrumenten?

  Publicatie Basisonderwijs in cultuur

  Lees ook op Cultuurplein: Cultuur in de spiegel: doorlopende leerlijn (2008-2012)
  Website Cultuur in de Spiegel