Canon van Nederland opgenomen in de kerndoelen

  1 augustus 2010 is de datum waarop de canon van Nederland officieel wordt opgenomen in de kerndoelen voor het primair en voortgezet onderwijs. De zin "De vensters van de canon van Nederland dienen als uitgangspunt ter illustratie van de tijdvakken" is toegevoegd aan de kerndoelen van het onderwijs.

  Vensters behandelen
  Volgens de nota van toelichting op het kerndoelenbesluit wordt van scholen gevraagd dat zij inzichtelijk kunnen maken dat in hun onderwijsaanbod - desgewenst ook buiten het geschiedenisonderwijs - de vensters geïntegreerd zijn in de behandeling van de tijdvakken. De bepaling gaat niet zo ver dat scholen elk individueel venster moeten behandelen in het onderwijs. De school kan dus eigen accenten (blijven) aanbrengen in het (geschiedenis)onderwijs. Tegelijkertijd is gewaarborgd dat een gedeelde kennis van de Nederlandse geschiedenis ontstaat.

  Entoen.nu
  In de afgelopen jaren heeft stichting entoen.nu de invoering van de canon in het onderwijs helpen voorbereiden. In het gedeelte voor docenten primair onderwijs en voortgezet onderwijs op de website van entoen.nu staat alle benodigde informatie om de canon van Nederland in het schoolplan onder te brengen. Zo is met behulp van de methodecheck in een oogopslag te zien welke vensters al in de gebruikte geschiedenismethode behandeld worden, en kunnen er aanvullende lessen worden gedownload voor ontbrekende vensters. Ook staat daar informatie over de mogelijkheden om een basis- of verdiepingscursus te volgen rond de canon van Nederland, op verschillende plekken in het land of op aanvraag voor het hele team op de eigen school.

  Vragen?
  Voor vragen of aanvullende informatie over de invoering van de canon kunt u contact met entoen.nu opnemen via info@entoen.nu.