Oosterhout vele ICC'ers rijker

  Op dinsdag 18 mei zijn aan docenten uit het primair onderwijs en aan educatief medewerkers van culturele organisaties een ICC-certificaat uitgereikt. In totaal mogen 20 deelnemers zich nu Intern Cultuur Coördinator (ICC) noemen.

  De cursus
  De ICC-cursus is verzorgd door de marktplaats cultuureducatie CLIP Oosterhout in samenwerking met PABO Avans Hogeschool Breda. In deze cursus hebben de deelnemers het volgende geleerd:

  1. Visie op cultuureducatie: Ontwikkel een eigen visie op kunst en cultuur. Hoe kijken u en uw leerlingen naar kunst en hoe ziet de culturele instelling dat? Waarom vindt u iets mooi, en waarom juist niet?

  2. Cultuur in perspectief: Wat moet de school van de culturele
  omgeving weten en vice versa? Om tot een goede keuze van culturele activiteiten te komen, is het belangrijk om de juiste aansluiting met het culturele veld te vinden. Welke vragen stel je elkaar? Hoe bereiken school en cultuuraanbieder samen het beoogde effect?

  3. Cultuur in mijn school/culturele instelling
  Hoe kunt u uit uw team halen wat erin zit? Welke rol wilt u als ICC’er hebben? Hoe maakt u aan de directie duidelijk wat er nodig is voor welke klassen, wat dat betekent voor organisatie, planning, financiën en inbedding in het programma van de school of instelling? 

  Slotbijeenkomst
  Aan de ICC-cursus hebben zowel cultuurcoördinatoren uit het primair onderwijs als educatief medewerkers van culturele organisaties deelgenomen. Beide groepen hebben elkaars werelden beter leren kennen. Tijdens de slotbijeenkomst hebben alle deelnemers kort hun beleidsvisie voor de school of culturele instelling gepresenteerd, waarna zij een officieel ICC-certificaat ontvingen uit handen van wethouder Carla Bode.

  Alle deelnemers zijn nu toegetreden tot het landelijk ICC-netwerk van Cultuurnetwerk Nederland. Zij worden voortaan ook uitgenodigd voor interessante vervolgactiviteiten als de Culturele Onderwijs Tentoonstelling (COT) en studiedagen over actuele onderwerpen.