• *

Over CLIP

Sinds 1 januari 2013 wordt in de provincie Noord-Brabant, binnen het beleid Cultuureducatie met Kwaliteit, De Cultuur Loper uitgerold. Met hulp van een lokale intermediair en De Cultuur Loper-coaches van Kunstbalie en Erfgoed Brabant zijn een aantal scholen aan de slag om een cultuureducatieprogramma samen te stellen. De eerdere werkzaamheden van CLIP Oosterhout zijn overgegaan in dit nieuwe beleid.
 
Het cultuureducatieprogramma wordt op maat gemaakt, zodat het past bij de mogelijkheden en identiteit van de school. Centrale onderwerpen in het programma zijn samenhang, doorgaande leerlijnen en deskundigheidsbevordering. 

De scholen die met De Cultuur Loper werken zijn:
De Achthoek
De Duizendpoot
De Menorah
De Ontdekking
De Pionier
De Sint Jan
De Torenschouw
De Touwbaan
De Wissel
Montessorischool Oosterhout

Zij worden begeleid door een lokale intermediair: Mirte Oostrom (m.oostrom@theek5.nl of mirteoostrom@h19.nl)